Puheterapeutit Tampereella

Kysy asiantuntijan puhelinnumeroa seuraavasta numerosta: 040 139 6400

 

 

Johanna Naamanka

Tiiminvetäjä, puheterapeutti, FM

Yleistä

Johanna on kokenut puheterapeutti, joka on työskennellyt yli 10 vuotta lasten ja aikuisten parissa. Kokemusta löytyy esimerkiksi autismikirjon lasten, dyspraktisten lasten ja kuulovammaisten lasten sekä erityyppisten aikuisten puhehäiriöiden kuntoutuksesta. Johanna on toiminut työnsä ohessa myös PRT-ohjaajana. Lisäksi hän on ollut mukana useissa hankkeissa, joissa hyödynnetään teknologian tuomia mahdollisuuksia. Johanna on innovatiivinen, vahvasti tutkimusdataan nojaava puheterapeutti, joka on ollut tuomassa etäpuheterapiaa Suomeen ja pitänyt aiheesta koulutuksia useita vuosia.

Johanna pitää etäterapiaan liittyviä koulutuksia säännöllisesti. Koulutuksia on mahdollisuus räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan esimerkiksi painottaen tietyn häiriöryhmän harjoittelua, lähiyhteisön ohjausta, tietoturvaa tai etäterapian tutkimusdataa.

Milla Kallio

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Valmistuin puheterapeutiksi Tampereen yliopistosta vuonna 2022. Opintoihin kuuluvan loppuharjoitteluni tein yksityisellä sektorilla, jossa sain kokemusta sekä arviointi- että kuntoutusjaksojen toteuttamisesta. Tällä hetkellä työskentelen päiväkoti- ja kouluikäisten lasten parissa ja kuntoutan muun muassa puhemotoriikan pulmia ja erilaisia kielelliseen erityisvaikeuteen liittyviä haasteita. Minulle on tärkeää luoda terapiaan kannustava ja luottamuksellinen ilmapiiri, ja iloa saan uuden oppimisesta sekä asiakkaiden kanssa koetuista onnistumisista. Toteutan puheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena Tampereella ja lähikunnissa.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pv) 2024
Kommunikaation kolmio ja kulmakivet (2 pv), 2023
Puheen ymmärtäminen, osa 1 (1 pv), 2023
AAC käytännössä – tehokkaat menetelmät (2 pv) 2022

Noora Kovalainen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Työni kulmakiviä ovat iloiset vuorovaikutustilanteet sekä asiakkaan toiveiden ja vahvuuksien huomioiminen
kuntoutusta suunniteltaessa. Mottoni kuntoutustyössä lasten kanssa on ”Sen minkä ilotta oppii, sen surutta
unohtaa.” Pyrin tulokselliseen kuntoutukseen ja kouluttautumisen avulla vahvistamaan osaamistani lasten
vuorovaikutuksen, kommunikoinnin, puheen ja kielen häiriöiden kuntoutuksessa. Terapian toteuttaminen
asiakkaan lähiympäristössä ja lähiyhteisön ohjaus on oleellinen osa työtäni. Tuloksellinen puheterapia
edellyttää sitoutumista ja tiivistä yhteistyötä sekä asiakkaalta että lähiyhteisöltä.
Minulla on työkokemusta puheterapeuttisen kuntoutuksen lisäksi lasten puheen ja kielen kehityksen sekä
vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöiden arvioinnista.
Tarjoan puheterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena Tampereen, Ikaalisen, Ylöjärven ja
Sastamalan alueella.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (1pvä), 2024

Sampsa Toivonen

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Valmistuin puheterapeutiksi vuoden 2021 keväällä Oulun yliopistosta. Tein loppuharjoitteluni OYSn lastenpsykiatrian poliklinikalla. Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt TAYSn foniatrian poliklinikalla. Näin ollen minulla on kokemusta lasten kielellisten taitojen arvioinnista, kehityksellisestä kielihäiriöstä, kuntoutussuunnitelmien laatimisesta sekä yhteistyöstä moniammatillisen työyhteisön ja asiakkaan lähiverkoston kanssa. Olen kiinnostunut kaikenlaisesta puheterapeuttisesta kuntoutuksesta/arvioinnista ja erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Puhemotoriikan perusteet (3 päivän kurssikokonaisuus) Katja Koski (2021).

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (1pv), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus 2022

Anni Paavola

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Valmistuin puheterapeutiksi Tampereen yliopistosta keväällä 2022. Loppuharjoitteluni suoritin Kangasalan kaupungin perusterveydenhuollossa, jossa tein pääosin alle kouluikäisten lasten arviointia ja kuntoutusta. Tällä hetkellä työskentelen päiväkoti- ja kouluikäisten lasten parissa kuntouttaen puhemotoriikan pulmia ja erilaisia kielelliseen erityisvaikeuteen liittyviä haasteita. Työssäni minulle on tärkeää kannustavan ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen sekä jokaisen asiakkaan kohtaaminen yksilönä. Yhteistyö asiakkaan lähiyhteisöjen kanssa on mielestäni olennaisen tärkeä osa onnistunutta ja vaikuttavaa terapiatyötä.

Milja Forss

Puheterapeutti, FM

Yleistä

Valmistuin puheterapeutiksi Tampereen yliopistosta elokuussa 2021. Loppuharjoitteluni suoritin Taysin kehitysvammapoliklinikalla, jossa sain kokemusta kehitysvammaisten henkilöiden puheterapeuttisesta arvioinnista, kuntoutuksesta sekä tiiviistä yhteistyöstä niin asiakkaan läheisten kuin moniammatillisen tiiminkin kanssa. Myös opiskeluaikana työskentelin kehitysvammaisten lasten ja nuorten parissa. Kehitysvammatyön lisäksi minulla on kokemusta mm. kehityksellisen kielihäiriön, epäselvän puheen sekä viivästyneen kielenkehityksen kuntoutuksesta.

Tärkeimmät lisäkoulutukset

Musiikin mahdollisuudet puheterapiassa (2019)

 

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla (1pv), Puheterapiapalvelu Vuorovaikutus 2022

Valikoiva puhumattomuus – tunnistaminen ja lähi-ihmisten ohjaus (2022)

Lisää varmuutta tavoitteenasetteluun – GAS-prosessi ICF-viitekehyksessä (2024)