Premeran tarjoamat palvelut

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka perustuu puheterapeutin tekemään puheen ja kielen kehityksen arviointiin ja siinä laadittuun suositukseen puheterapian järjestämisestä. Puheterapian tavoitteena on parantaa yksilön arjen toimintakykyä kehittämällä puheessa, kielessä, vuorovaikutuksessa tai kommunikaatiossa esiintyviä haastealueita.

Puheterapiaan ohjautumisen syitä:

  • Viivästynyt puheen kehitys
  • Puheen ymmärtämisen pulmat
  • Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, dysfasia)
  • Epäselvä puhe
  • Puhemotoriikan ja Artikulaation pulmat
  • Autismin kirjo
  • Äänihäiriöt
  • Puheen sujumattomuus: änkytys, sokellus
  • Lukemisen ja kirjoittamisen pulmat
  • Afasia
Lähikontaktilla toteutuva puheterapia

Lähikontaktilla toteutuvan puheterapian suunnittelussa käytetään Kelan GAS-tavoitteen asettelua. Puheterapialle asetetaan tavoitteet puheterapeuttisessa arvioinnissa esiin tulleiden haasteiden mukaan. Puheterapiajaksot ovat 5-80 kerran mittaisia riippuen asiakkaan tarpeista. Premera toteuttaa lähikontaktilla puheterapiaa Kelan asiakkaille pohjoisessa ja keskisessä vakuutuspiirissä. Puheterapiakäynnit toteutuvat vastaanotolla tai kotikäynteinä (asiakkaan koti/päiväkoti/koulu/sairaala).

Puheterapeuttinen arvio

Lähikontaktilla toteutuva puheterapia-arvio sisältää 2-3 tapaamiskertaa, ohjauksen kotiharjoitteluun ja puheterapeutin lausunnon. Arviointi voidaan järjestää myös hybridimallina, jossa osa käynneistä toteutuu lähikontaktilla ja osa etäyhteydellä. Arviointitapaamisiin sisältyy ohjaus asiakkaan kotiin jaettavan harjoitusmateriaalin käyttöön ja näin saadaan tukitoimia arkeen jo ennen puheterapiajakson alkamista. 

Premera käyttää puheterapeuttiseen arviointiin suunniteltuja standardoituja testejä Puheterapeuttiliiton suositusten mukaisesti. Arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia testejä: Fonologiatesti, Artikulaatiotesti, HYKS, Bo Ege,  Renfrew, Kissatarina, ENNI, Sanaseula, MCDI, Reynell, WAB, Lukiva, Nopean sarjallisen nimeämisen testi, Sanat paloiksi, Bostonin nimeämisen testi, Korpilahden lausetesti, Käsitetason arviointi.

 

Hybridi-etäterapia

Hybridi-etäterapia on useimpiin häiriöryhmiin soveltuva harjoittelujakso, joka muodostuu etänä toteutuvista vastaanottokäynneistä sekä puheterapeutin suunnittelemista kotiharjoittelutuokioista. Kotiharjoitukset tehdään Premeran Puhepaja -verkkoympäristössä, johon asiakkaalle luodaan profiili. Verkkoympäristö sisältää kymmeniä interaktiivisia harjoittelualustoja, joihin puheterapeutti voi lisätä asiakkaalle soveltuvia tehtäviä.

Etäpuheterapia

Etäpuheterapia on rinnastettavissa lähikontaktilla toteutuvaan puheterapiaan. Puheterapeuttisen arvioinnin yhteydessä selvitetään soveltuuko etäpuheterapia asiakkaalle. Etäpuheterapia on todettu yhtä vaikuttavaksi  kuin kasvokkain toteutuva puheterapia riippumatta häiriöryhmästä tai haastealueesta. Premera toteuttaa etäpuheterapiaa ympäri Suomea nykyaikaisilla metodeilla ja materiaaleilla. Etäpuheterapiajaksot ovat 5-80 kerran mittaisia ja ne toteutetaan suojatulla yhteydellä Valviran asettamien säädösten mukaisesti. Etäpuheterapia vaatii asiakkaalta tai yhteyspisteestä internet-yhteyden ja tietokoneen/tabletin, jolla on mahdollisuus luoda etähteys. Esimerkiksi uudehko kannettava tietokone soveltuu etäpuheterapiaan hyvin. Asiakkaan huoltaja toimii etäpuheterapian aikana avustajana kuntoutujan tarpeen mukaan. 

Äänneohjaus

Äänneohjaus on yksittäisiin äännevirheisiin suunniteltu palvelu, joka sisältää kaksi puheterapeutin ohjauskäyntiä lähikontaktilla tai etänä ja lisenssin verkkoharjoitusmateriaaliin. Ensimmäisellä tapaamisella arvioidaan asiakkaan tilanne ja ohjataan yksilöllisesti kotiharjoituksissa. Tämän jälkeen lapsi harjoittelee kotona verkkomateriaalin tehtävillä 1-2 kuukautta. Toisella tapaamisella kartoitetaan, miten kotiharjoittelussa on edistytty ja tarpeen mukaan annetaan lisäohjaus kotiharjoituksiin.

VR-etäterapia

Virtuaalilaseilla toteutuva VR-etäterapia on kuntoutusmuoto, jonka asiakas voi tehdä kotonaan, päiväkodissa, koulussa tai sairaalassa. Puheterapeutti suunnittelee harjoitustuokiot yksilöllisesti asiakkaan haastealueet ja kehitysaskeleet huomioiden. VR-etäterapiajakso muodostuu puheterapeutin etänä tai lähikontaktilla toteutuvista vastaanottokäynneistä sekä virtuaalilaseilla tehtävästä kotiharjoittelusta. VR-etäterapian ainutlaatuisena etuna on datan kerääminen asiakkaan kehitysaskelista eli siitä, kuinka haastealueen harjoittelussa on edistytty. VR-etäterapia toteutuu yhteistyössä Peili Visionin kanssa.

Vakuutysyhtiöiden asiakkaat

Onko sinulla vakuutus, joka kattaa puheterapiapalvelut? Tarjoamme kuntoutusta vakuutusyhtiöiden lapsi- ja aikuispotilaille.

Ota yhteyttä: maiju.liukkonen(at)premera.fi.