Äänneohjaus on yksittäisiin äännevirheisiin suunniteltu palvelu, joka sisältää kaksi puheterapeutin ohjauskäyntiä lähikontaktilla tai etänä, sekä harjoittelumateriaalit. Ensimmäisellä tapaamisella arvioidaan asiakkaan tilanne ja ohjataan yksilöllisesti kotiharjoituksissa. Tämän jälkeen lapsi harjoittelee kotona verkkomateriaalin tehtävillä 1-2 kuukautta. Toisella tapaamisella kartoitetaan, miten kotiharjoittelussa on edistytty ja tarpeen mukaan annetaan lisäohjaus kotiharjoituksiin.

Suosittuun ja vaikuttavaksi todettuun äänneohjaukseen kuuluu lisenssit verkkomateriaaliin ja /r/-mobiilisovellukseen.

Ärräpaja on puheterapeuttien kehittämä R:n harjoitteluun tarkoitettu sovellus. Sovellus sisältää videoita, pelejä ja toiminnallisia harjoituksia, joiden avulla R:n opiskelu on tehokasta ja hauskaa joko yksin tai vanhemman kanssa tehtynä.

8 + 14 =